PZU mecenasem wystawy dzieł Gierymskiego

PZU od lat wspiera polską kulturę i sztukę, prowadząc szereg działań na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego. Tym razem ubezpieczyciel objął mecenatem wystawę prezentującą kompletny zbiór dzieł Aleksandra Gierymskiego. Prace jednego z najwybitniejszych malarzy polskich XIX w. można obejrzeć w Muzeum Narodowym w Warszawie. < p>PZU od lat angażuje się w działania mające na celu pozyskiwanie i udostępnianie prac Gierymskiego polskiej publiczności. Fundacja PZU wsparła Ministerstwo Kultury w zakupie obrazu Chłopiec niosący snop, znajdującego się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, a także sfinansowała sprowadzenie do Polski i konserwację jednego z najwybitniejszych dzieł artysty ? Pomarańczarki. Widząc na ścianach galerii Muzeum Narodowego kompletny zbiór dzieł artysty, w którym znajdują się prace jeszcze do niedawna uznane za zaginione, czujemy się szczególnie zmotywowani do kontynuowania działań na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tym przedsięwzięciu, nie tylko jako ubezpieczyciel materialnej przyszłości Polaków, ale też ubezpieczyciel narodowej pamięci ? powiedział Rafał Grodzicki, Członek Zarządu PZU Życie SA podczas uroczystego otwarcia wystawy. PZU wspiera liczne placówki kulturalne, dbając o sztukę i tradycję. Pomaga w zakupie obiektów muzealnych oraz sprawuje mecenat nad najważniejszymi i najcenniejszymi instytucjami w Polsce. Oprócz partnerstwa finansowego, zapewnia wsparcie promocyjne dla Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie i Muzeum Narodowego w Krakowie. Kolejnym krokiem jest realizacja wystawy dzieł Gierymskiego we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie.  
Źródło Grupa PZU. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top