Wiadomości branżowe

Czy embedding stanowi naruszenie praw autorskich?

Problematyka stosowania odesłań (linków) pomiędzy stronami www, a w szczególności zagadnienie legalności embeddingu*, od kilku lat niezmiennie budzą emocje w środowisku internautów. Czy udostępnianie linków do materiałów zamieszczanych w sieci przez osoby trzecie jest zgodne z prawem?

Z punktu widzenia prawa autorskiego kluczowe jest rozstrzygnięcie dwóch kwestii: po pierwsze – czy umieszczenie na stronie linku można traktować jako ?publiczne udostępnienie? w rozumieniu prawa autorskiego, po drugie – czy dochodzi do naruszenia praw autorskich w sytuacji, gdy użytkownik po kliknięciu w link ma wrażenie, że treści, do których uzyskał dostęp znajdują się na stronie odsyłającej, a nie na źródłowej? Przedstawione pytania były przedmiotem ostatnich rozważań Trybunału Sprawiedliwości przy okazji sprawy C-466/12 Nils Svensson i in. v. Retriever Sverige AB. Szwedzki sąd apelacyjny, przed którym toczyła się sprawa pomiędzy Retriever Sverige – wydawcą strony internetowej udostepniającej linki odsyłające do artykułów opublikowanych na cudzych portalach oraz Göteborgs-Posten – jednym z większych dzienników wydawanych w Szwecji w formie tradycyjnej oraz elektronicznej, przedstawił Trybunałowi Sprawiedliwości UE pytanie o legalność działania Retriever Sverige polegającego na udostępnieniu linku do artykułów bez zgody dziennikarzy Göteborgs-Posten. Strona powodowa twierdziła, iż pozwana spółka naruszyła jej prawa autorskie, ponieważ użytkownicy klikający na linki odsyłające do artykułów napisanych przez dziennikarzy Göteborgs-Posten mieli mylne wrażenie, że artykuł do którego uzyskiwali dostęp znajdował się na platformie Retriever Sverige.

Rozważana kwestia jest o tyle istotna, że gdyby Trybunał potwierdził fakt naruszenia praw autorskich, każdorazowe utworzenie hiperlinków przez właścicieli stron internetowych lub użytkowników portali społecznościowych wymagałoby uzyskania zezwolenia właścicieli praw autorskich do linkowanego utworu– komentuje Dominika Strupiechowska Junior PR Specialist GRUPA 365 NET. W konsekwencji, za naruszających autorskie prawa majątkowe twórców, należałoby uznać większość użytkowników portali społecznościowych, z użytkownikami facebook?a embedującymi materiały z youtube?a na czele.

Trybunal Sprawiedliwości stwierdził jednak, że udostępnienie linku w taki sposób, jak uczynił to wydawca portalu Retriever Sverige, nie naruszało praw dziennikarzy Göteborgs-Posten. Nie stanowiło ono bowiem czynności publicznego udostępnienia w rozumieniu Artykułu 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE**. Zdaniem Trybunału, kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy miał fakt, iż artykuły napisane dla Göteborgs-Posten były wolnodostępne i w związku z tym, potencjalni użytkownicy strony Retriever Sverige stanowili jednocześnie publiczność Göteborgs-Posten. W konsekwencji nie została spełniona przesłanka nowej publiczności, która implikowałaby konieczność uzyskania zezwolenia na udostępnienie. Inaczej byłoby w sytuacji, w której hiperlink umożliwiałby użytkownikom strony, na której link się znajduje, obejście ograniczeń dostępu zastosowanych przez stronę, na której znajduje się chroniony utwór (np. poprzez opcję dostępu wyłącznie dla abonentów).

W przypadku zatem linkowania do strony zawierającej materiały podlegające ochronie prawnoautorskiej, ale udostępniającej te materiały w sposób nieograniczony, tj. nieokreślonej ?publiczności?, linkujący nie będzie dokonywał publicznego udostępnienia i w konsekwencji nie będzie wkraczał w monopol uprawnionego. Co więcej, nie ma znaczenia fakt, czy internauci klikający na link mają wrażenie, że utwór jest im prezentowany ze strony zawierającej link czy z pierwotnego źródła.

* embedding polega na tym, że wraz z udostepnieniem na stronie internetowej lub w polu aktywności użytkownika portalu społecznościowego linku odsyłającego do innej strony, na stronie odsyłającej wyświetla się także miniatura lub fragment treści embedowanej (np. wstęp artykułu z obrazkiem lub miniatura, w którą można kliknąć aby obejrzeć film na youtube).

** dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.

Źródło GRUPA 365 NET. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts