Wiadomości branżowe

Artyści-kibice, kibice-artyści

Mariusz Mikołajek i Witold Liszkowski, artyści i wierni kibice WKS Śląsk wraz z kibicowską bracią zbudują we wrocławskim Rynku pokoje sztuki. Przez dziesięć dni przy Pręgierzu wszyscy wrocławianie będą mogli realizować się artystycznie.

Od 6 do 16 czerwca na wrocławskim rynku królować będą kibice WKS Śląsk i to w zupełnie inny sposób niż w ostatnią szczęśliwą niedzielę. W ramach akcji Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016 i Wrocław Euro 2012, zostanie zrealizowany projekt – Budujemy Miasto Sztuki. Twórcami interdyscyplinarnego przedsięwzięcia będą mieszkańcy Wrocławia, kibice WKS Śląsk i animatorzy, czyli docenieni wrocławscy artyści Mariusz Mikołajek i Witold Liszkowski. Jednym ze sponsorów przedsięwzięcia jest dealer Mercedes-Benz, spółka Mirosław Wróbel.

Budujemy Miasto Sztuki to wielodniowy pokaz interdyscyplinarny, którego twórcami będą mieszkańcy Wrocławia, animatorzy przedsięwzięcia, Witold Liszkowski, Mariusz Mikołajek, kibice WKS Śląsk  oraz zaproszeni artyści. Celem tego procesualnego performance jest aktywne i twórcze przybliżenie mieszkańcom naszego miasta różnych technik i stylistyk sztuki współczesnej.

W Rynku pojawią się trzy przestrzenie sztuki – pokoje sztuki o formacie wszystkich ścian 2,5×4,5m. Dwa pokoje będą pełnić rolę przestrzeni autorskich wykorzystywanych przez animatorów przedsięwzięcia – Mariusza Mikołajka i Witolda Liszkowskiego. Trzeci będzie wspólną przestrzenią, dla twórczości kibiców WKS Śląsk, mieszkańców Wrocławia i zaproszonych artystów. Przestrzenne kubatury będą malowane na oczach widzów i z ich udziałem w trakcie trwania imprezy.Powstanie w ten sposób instalacja malarska o łącznej powierzchni 250 m². Wspólnemu malowaniu towarzyszyć będą multimedialne projekcje, pokazy wideo, muzyka odtwarzana mechanicznie oraz koncerty. Nie zabraknie spotkań z artystami, otwartych dyskusji na temat sztuki czy kultury i oczywiście rozmów o sporcie. Będą także warsztaty dla dzieci, które wspólnie z artystami stworzą Dziecięcą Guernikę.

Artyści już dziś zapraszają do wspólnego tworzenia sztuki. – Każdy będzie mógł zrealizować własne projekty i pomysły artystyczne – mówi Mariusz Mikołajek, jeden z pomysłodawców i animator przedsięwzięcia. – Język sztuki jest uniwersalny i pozwala na harmonijne ujawnianie różnorakich poglądów i postaw światopoglądowych. Sztuka jest jedna, mimo swojej różnorodności; nie dzieli, lecz integruje i zbliża ludzi do siebie. I na to liczymy!- dodaje artysta.

Źródło PR time. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy