Wiadomości branżowe

Festiwal Kultury Protestanckiej

Wrocław, historycznie miasto pogranicza – wielu kultur, narodów oraz religii – powraca od pewnego czasu do swej wielusetletniej tradycji miasta tolerancji i dialogu. Praktycznym przejawem tego stanu rzeczy są wrocławskie wydarzenia i imprezy kulturalne eksponujące lokalne, regionalne, ponadregionalne, a także globalne dziedzictwo kulturowe. W odrodzoną we Wrocławiu tradycję interakcji i współdziałania ponad podziałami doskonale wpisuje się nadchodzący, trzeci już, Festiwal Kultury Protestanckiej.

Do mocno zakotwiczonych we wrocławskim kalendarzu imprez kulturalnych „świąt” różnych narodów, grup etnicznych czy religijnych, czyli np. Dni Austrii, Bułgarii, Francji, Holandii czy Dni Kultury Chrześcijańskiej, Żydowskiej lub Muzułmańskiej, dołączył  dwa lata temu Festiwal Kultury Protestanckiej. Pierwszy Festiwal, miał na celu pokazanie protestanckiego dziedzictwa stolicy Dolnego Śląska, wpływu jego dorobku na historię oraz współczesność miasta. Tegoroczny Festiwal Kultury Protestanckiej kładzie nacisk przed wszystkim na społeczny wymiar tradycji reformacyjnej.

W programie festiwalu znalazły się między innymi premiery filmów, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncert chóru gospel z USA i chóru z Ukrainy, spacer z przewodnikiem po protestanckim Wrocławiu oraz  festyn rodzinny. Jednym z najciekawszych punktów będzie międzynarodowa konferencja „Chrześcijaństwo w świecie dziś: Spuścizna Jonathana Edwardsa”.

– Pierwszy Festiwal okazał się bardzo dużym sukcesem. Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania, we wszystkich wydarzeniach związanych z pierwszą edycją – wystawami, odczytami, wykładami, prezentacjami – wzięło udział ponad 800 uczestników, w tym reprezentanci wielu wyznań chrześcijańskich i innych religii. Ośmieleni frekwencją oraz życzliwym przyjęciem, postanowiliśmy w bieżącym roku zorganizować po raz kolejny Festiwal – mówi rzecznik Festiwalu z ramienia Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, Aneta Torbus – Spotkaliśmy się wówczas z bardzo ciepłym odzewem gości, licznymi pytaniami dotyczącymi tematyki protestantyzmu i protestantów we Wrocławiu, dlatego też w tym roku dostosowaliśmy program Festiwalu do tych uwag – dodaje.

Szczegółowy program festiwalu znajduje się na stronie http://www.fkp.ewst.pl/program-festiwalu/

Źródło Com-Media. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #SILKA   #Xella Polska   #YTONG