Wiadomości branżowe

Sondaż koniunktury na rynku deweloperskim w Polsce w 2011 r.

Wyniki sondażu przeprowadzonego przez REAS wśród deweloperów wskazują, że rok 2011 przyniesie poprawę koniunktury i prawdopodobny spadek cen.

REAS we współpracy z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich od 2010 roku prowadzi sondaż koniunktury na rynku deweloperskim w Polsce. Broszura, którą Państwu przekazujemy stanowi podsumowanie dwóch badań przeprowadzonych w czerwcu i grudniu 2010 roku.

Paweł Sztejter, partner w firmie doradczej REAS, komentując rezultaty badania powiedział: “Wyniki sondażu pozwalają spodziewać się dalszych zmian w strukturze rynku nowych mieszkań, zapoczątkowanych przez kryzys w latach 2008-2009. Zmiany te prowadzić będą do zwiększenia udziału segmentu mieszkań popularnych w całości rynku. Trudno spodziewać się dzisiaj wyraźnego spadku cen w inwestycjach już realizowanych w tym segmencie, jednak w nieodległej perspektywie można się spodziewać obniżek cen w inwestycjach już ukończonych, oferujących mieszkania niedopasowane do obecnych możliwości nabywczych.”

“Wyniki sondażu znajdują potwierdzenie we wstępnych wynikach monitoringu rynku pierwotnego prowadzonego przez REAS – w pierwszym kwartale 2011 r. liczba mieszkań wprowadzonych do sprzedaży na 6 największych rynkach jest o 25% wyższa niż kwartał wcześniej. Jednocześnie wśród nowo wprowadzonych do sprzedaży mieszkań, jedynie 1% stanowią apartamenty.” – dodał Sztejter.

>> Pobierz broszurę: http://media.reas.pl/pkf/1470/296229/reas-sondaz-koniunktury-na-rynku-deweloperskim-2011.pdf

REAS jest firmą doradczą specjalizującą się w zagadnieniach związanych z rynkiem mieszkaniowym. Zapraszamy na www.reas.pl gdzie znajdą Państwo informacje o REAS oraz analizy, komentarze i raporty dotyczące rynku mieszkaniowego.

Źródło REAS. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts