Wiadomości branżowe

Warsztaty DTP – przygotowanie fotografii do druku w Krakowie – SwiatObrazu.pl

Serwis SwiatObrazu.pl zaprasza na warsztaty przygotowania fotografii do druku. Szkolenie odbędzie się 5 października w Krakowie, przeznaczone jest dla wszystkich osób początkujących w dziedzinie DTP, dla fotografów i ludzi zajmujących się projektowaniem graficznym, którzy nie posiadają wystarczającego doświadczenia w przygotowaniu materiałów do druku komercyjnego, a którzy chcą zapoznać się z podstawowymi zasadami DTP i mieć kontrolę nad tym, co dzieje się z ich projektami po etapie koncepcyjnego tworzenia.

DTP (Desktop Publishing) jest ogólną nazwą wszelkich czynności, które służą przygotowaniu materiału w postaci fotografii, projektów graficzno-fotograficznych, książek, albumów etc. do druku, a następnie rozprowadzania ich w celach komercyjnych. Jest to zestaw procedur i wymagań technicznych, które w dzisiejszych czasach muszą zostać spełnione, jeśli twórca (projektant) chce zaistnieć w świadomości szerszej niż grono własnych znajomych. Wobec kryteriów rynkowych spełnienie wymagań DTP i otrzymanie szansy powielenia projektu w setkach i tysiącach egzemplarzy, jest obecnie jedną z miar profesjonalizmu zawodowego w dziedzinie fotografii i grafiki komputerowej.

Warsztaty, obejmując informacje dotyczące przygotowania projektów (zdjęć) do wydruku, pozwolą zapoznać się z zasadami DTP. Mają również służyć pogłębieniu wiedzy wszystkich tych, których spotkała niemiła niespodzianka w postaci błędnie wydrukowanego projektu, zdjęcia – w drukarni, labie, agencji reklamowej.

W trakcie szkolenia przewidziane są wykłady teoretyczne, obejmujące szczegółowe zagadnienia w dziedzinie DTP, a także ćwiczenia praktyczne, które będą polegały na prawidłowym przygotowaniu fotografii do wydruku, ocenie już gotowego projektu oraz konwersji wszelkich plików projektowych do formatu pdf.

Warsztaty będzie prowadził Odys J. Korczyński – fotograf, grafik, specjalista z zakresu DTP i systemu zarządzania przepływem informacji w projektach graficzno-edytorsko-poligraficznych, pedagog, autor publikacji między innymi w serwisie SwiatObrazu.pl.

Szkolenie jest płatne. W cenie uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie kursu, organizator zapewnia także przerwę kawową i poczęstunek.

Szczegółowy program warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie organizatora www.swiatobrazu.pl.

Źródło ŚwiatObrazu.pl. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts