UNICEF o bezpieczeństwie dzieci w Polsce

Warszawa, 29 czerwca 2010 r. - UNICEF alarmuje: Ponad połowa dzieci w Polsce uległa wypadkowi bądź doznała urazu w ciągu ostatniego roku. 40% rodziców rzadko rozmawia ze swoimi dziećmi na temat ich bezpieczeństwa. Najnowsze badania przygotowane przez UNICEF obrazują stan świadomości zagadnień bezpieczeństwa wśród dzieci. Badanie UNICEF towarzyszyło projektowi edukacyjnemu
„Baw się i bądź bezpieczny!", w który włączyło się w ponad 1 300 szkół w całej Polsce.
Projekt „Baw się i bądź bezpieczny!" dotyczył zapobiegania wypadkom  wśród dzieci. „Chcieliśmy aby dzieci wiedziały na jakiego rodzaju niebezpieczeństwa są narażone w najbliższym otoczeniu, w szkole, domu czy na placu zabaw" mówi Małgorzata Połowniak, koordynator programu. „Bardzo ważnym elementem akcji było włączenie treści związanych z wypadkami dzieci na wsi, tak częstymi w Polsce" dodaje. W ramach programu  szkoły prowadziły zajęcia na temat bezpieczeństwa dzieci w oparciu o materiały przygotowane przez UNICEF. Partnerem projektu było Biuro WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) w Polsce. Po zajęciach uczniowie wskazywali w swojej okolicy miejsca, które  zagrażają bezpieczeństwu dzieci, np. z powodu źle oznakowanych przejść dla pieszych czy braku zabezpieczeń na placach zabaw. Uwagi zostały zawarte w listach, które dzieci napisały do władz swojej miejscowości. „Mamy nadzieję, że inicjatywa zwróci uwagę władz na dany problem i spowoduje podjęcie konkretnych działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci" mówi Marek Krupiński, Dyrektor Generalny UNICEF Polska. Bardzo ważnym elementem projektu UNICEF było przeprowadzone w maju 2010 r. badanie dotyczące bezpieczeństwa dzieci. „To, co nas interesowało, to skąd dzieci czerpią wiedzę o tym jak unikać wypadków i czy rodzice rozmawiają ze swoimi podopiecznymi o bezpieczeństwie. Chcieliśmy także sprawdzić, na ile dzieci stosują się do zasad bezpieczeństwa" - mówi Marek Krupiński. Badanie UNICEF zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1324 dzieci - uczniów klas 4-6 w Polsce. Analiza danych ujawniła, że wiedzę na temat bezpieczeństwa i unikania zagrożeń dzieci czerpią głównie od rodziców i nauczycieli. Mimo to aż 40% uczniów przyznało, że rodzice rzadko podejmują z nimi rozmowy na temat bezpiecznego zachowania. Media (telewizja, prasa, Internet) to źródło wiedzy o bezpieczeństwie dla blisko 40% dzieci. Niepokojąco wyglądają wyniki dotyczące wypadków i obrażeń dzieci. Ponad 50% uczniów przyznało, że w ciągu ostatniego roku doznało przynajmniej jednego urazu lub uległo wypadkowi. Wśród najczęstszych znalazły się: upadek z wysokości - 47,8%, oparzenie - 48,4% oraz porażenie prądem - 15,6%. Najwięcej wypadków doznają dzieci podczas jazdy rowerem - ponad 51%. Wyniki ten zwraca uwagę w zestawieniu z danymi dotyczącymi noszenia sprzętu ochronnego przez dzieci - 78,8% dzieci nie zakłada kasku jeżdżąc na rowerze! Aż 14,6% uległo w ostatnim roku podtopieniu. Problemem w Polsce są także wypadki dzieci podczas prac w gospodarstwie rolnym na wsi. Z badań UNICEF wynika, że 20,1% dzieci mieszkających na wsi i pomagających rodzicom ulega wypadkom przy pracy. Nie wszystkie dane są tak niepokojące. Ponad 97% dzieci zna numery alarmowe, pod które należy dzwonić w razie wypadku, 87% przechodzi przez jezdnie jedynie w wyznaczonych do tego miejscach, 88% dzieci zapina pasy podczas jazdy samochodem. Niestety, tylko 65,8% siada na tylnym siedzeniu auta. Projekt „Baw się i bądź bezpieczny!" spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem szkół w całej Polsce i będzie kontynuowany w kolejnych latach.   Dodatkowe informacje: Ewa Falkowska, Dyrektor ds. Advocacy, [email protected], 22 56 80 330,509 224 600 Małgorzata Połowniak, Specjalista ds. Advocacy, [email protected], 22 56 80 332  
* Opracowanie metodologii badania, dobór próby, analiza wyników - Przemysław Marciniak, Ekspert  badań rynkowych
Źródło UNICEF Polska. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top