Wiadomości branżowe

Stop pedofilom – rusza nowa kampania społeczna

25 maja pod hasłem „Stop pedofilom!” rusza kampania społeczna, współorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka oraz Fundację Kidprotect.pl. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem krzywdzenia dzieci online i upowszechnianie wiedzy na temat zmian w prawie, które wejdą w życie 8 czerwca.

Pomimo debaty publicznej o pedofilii, w Polsce jest ona wciąż tematem tabu, a statystyki policyjne dowodzą, że skala problemu rośnie. Błyskawiczny rozwój nowych technologii sprawia, że pedofilia coraz częściej ukryta jest w Sieci. Nagabywanie dzieci i uwodzenie online, prostytucja nieletnich w Internecie – to narastające zjawisko społeczne.

8 czerwca br. wchodzą w życie nowe przepisy Kodeksu karnego, które umożliwią organom ścigania nie tylko skuteczniejsze namierzanie sprawców, ale przede wszystkim – zapobieganie przestępstwom. Propozycje kolejnych rozwiązań systemowych, mających na celu wzmocnienie prawnej ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym, przedstawi podczas konferencji, inaugurującej kampanię, Rzecznik Praw Dziecka  Marek Michalak.

To, czy dzieci są bezpieczne w Internecie, zależy od nas, dorosłych. Jako rodzice i wychowawcy musimy mieć świadomość, że pozostawione przed ekranem komputera dziecko nie tylko nie jest bezpieczne, ale wręcz narażone na różne niebezpieczeństwa. Od tej odpowiedzialności nic nie zwalnia rodziców – mówi Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. – Z drugiej zaś strony, państwo musi dysponować jak najskuteczniejszymi narzędziami przeciwdziałania i ochrony dzieci przed przemocą, z jaką mogą spotkać się w Internecie. Propozycje takich właśnie rozwiązań zawarte są w wystąpieniach, jakie dziś skierowałem do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Marek Michalak w wystąpieniach z 25 maja 2010 roku zaproponował m.in.:

– zagwarantowanie małoletnim powyżej 15. roku życia uprawnienia do inicjowania postępowania karnego o przestępstwo z art. 197 kk;

– penalizację korzystania z prostytucji dziecięcej;

– wprowadzenie całkowitego zakazu posiadania/przechowywania treści pornograficznych z udziałem małoletniego;

– doprecyzowanie zasad wykorzystywania dowodu z opinii biegłych;

– utworzenie rejestru i stały monitoring sprawców przestępstw seksualnych;

– utworzenie w ramach struktur organizacyjnych Policji specjalnej komórki ds. walki z przestępczością seksualną.

Dziecko nie potrafi czytać między słowami – to przekaz kampanii „Stop pedofilom!”, która zwraca uwagę dorosłych na to, co dziecko robi w Sieci.  Dorośli często nie zdają sobie sprawy, że ich dzieci nawiązują kontakty z dorosłymi w Internecie. Poprzez kampanię chcemy zmienić świadomość społeczną dotyczącą wykorzystywania seksualnego dzieci. Brak reakcji na krzywdzenie seksualne dziecka oznacza de facto przyzwolenie na nie. Pamiętajmy, że prawnym obowiązkiem każdego dorosłego jest zgłoszenie przypadku krzywdzenia seksualnego dziecka, o którym wiemy – mówi Jakub Śpiewak, prezes Fundacji Kidprotect.pl, pomysłodawca kampanii.

Na stronie internetowej kampanii www.stoppedofilom.pl, pod linkiem „Zgłoś incydent” można zgłaszać wszelkie przypadki molestowania seksualnego dzieci. Na stronie znajdują się publikacje na temat nowych przepisów prawa oraz materiały reklamowe kampanii „Stop pedofilom!”.

Kampania „Stop pedofilom!” 2010 jest czwartą odsłoną ogólnopolskiej kampanii przeciwko przemocy seksualnej wobec dzieci. Kampanię organizują Rzecznik Praw Dziecka oraz Fundacja Kidprotect.pl.  Materiały reklamowe przygotował pro bono zespół agencji  JWT  Warszawa.

 

Źródło Fundacja Kidprotect.pl. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts