Wiadomości branżowe

Rozdano Tulipany Narodowego Dnia Życia

Podczas wieczornej Gali Narodowego Dnia Życia ogłoszono laureatów konkursu Tulipany Narodowego Dnia Życia. Laureaci zostali wyróżnieni za swoją działalność i podjęte inicjatywy promujące wartości rodzinne.

24 marca br. wręczono statuetki Tulipanów Narodowego Dnia Życia podczas Gali w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagroda jest wyrazem uznania dla tych przejawów aktywności społecznej, które przyczyniają się do budowy silnych więzi rodzinnych, wzmacniają rolę społeczną rodziny bądź jej pozycję ekonomiczną.

Nagrody zostały przyznane w czterech kategoriach: „Dziennikarz”, „Inicjatywa społeczna”, „Dzieło kultury”, „Samorząd przyjazny rodzinie”. W tym roku Tulipany Narodowego Dnia Życia otrzymali:
•    w kategorii „Dziennikarz”: Krzysztof Ziemiec – za publiczne świadectwo o wartości życia rodzinnego.
•    w kategorii „Inicjatywa społeczna”: Ogólnopolski Festyn Rodzinny Caritas – za cykl imprez integracyjnych dla rodzin;
•    w kategorii „Dzieło kultury”: Rafał Wieczyński za film „Popiełuszko. Wolność jest w nas”;
•    w kategorii „Samorząd przyjazny rodzinie”: Miasto Wrocław – za Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „Dwa Plus Trzy i jeszcze Więcej”.

*    *    *
Narodowy Dzień Życia – święto powołane uchwałą Sejmu RP 23 marca 2004 r. i obchodzone tego dnia każdego roku. Tym razem motywem przewodnim jest wzmacnianie więzi międzypokoleniowej między wnukami a dziadkami. Organizatorzy chcą pokazać, jak ważne są rodziny wielopokoleniowe i jak istotna jest rola starszego pokolenia. Ogólnopolska kampania „Dziadki –dziatkom” obejmuje reklamy telewizyjne, działania medialne, lokalne obchody organizowane przez gminy i organizacje pozarządowe oraz konkurs Tulipany Narodowego Dnia Życia. Twarzą tegorocznej kampanii jest Jan Kobuszewski z rodziną.

*    *    *
Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia jest organizatorem kampanii społecznych promujących wartości rodzinne. Jej celem jest wzmacnianie rodziny poprzez rozwój osobisty i budowę zdrowych więzi społecznych. Chce by rodziny były szczęśliwe i dumne oraz otoczone szacunkiem społeczeństwa. Więcej informacji na www.ndz.org.pl

Źródło Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts