Wiadomości branżowe

Powstaje Klaster Uczelni Województwa Pomorskiego

11 pomorskich uczelni postanowiło połączyć potencjał intelektualny, zasoby ludzkie i finansowe oraz zaplecze techniczne i organizacyjno-informatyczne. Klaster Uczelni Województwa Pomorskiego włącza się w budowanie Pomorskiej Metropolii Wiedzy. Nie oznacza to, że rodzi się jedna wielka uczelnia. Każdy podmiot zachowa niezależność, jednak wiele przedsięwzięć realizowanych będzie wspólnie. Podpisanie umowy i konferencja prasowa – 14 maja, czwartek, godz. 12.15, nowy budynek ETI Politechniki Gdańskiej.

Klaster Uczelni Województwa Pomorskiego ma być wspólną przestrzenią badawczą, edukacyjną, kulturalną, artystyczną, innowacyjną, wdrożeniową, gospodarczą, organizacyjną, sportową, turystyczną i rekreacyjną. List intencyjny w tej sprawie podpisze 11 rektorów uczelni publicznych i seminariów duchownych, działających na terenie województwa pomorskiego. Udział w uroczystości zapowiedzieli m.in. Jan Kozłowski, marszałek województwa pomorskiego i samorządowcy.

Klaster to modne dziś słowo, określające – w nawiązaniu do klastra komputerowego – grupę połączonych jednostek, które ze sobą współpracują.
Klaster pomorskich uczelni wspierać będzie tworzenie konsorcjów badawczych i wdrożeniowych oraz parków technologicznych. Dążyć do utworzenia i rozwoju dzielnic wiedzy na bazie terenów rozwojowych przewidzianych dla Pomorskiej Metropolii Wiedzy i terenów podmiotów gospodarczych nastawionych na działalność innowacyjną. A wreszcie promować uczelnie regionu Pomorza Gdańskiego, a w szczególności ich osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, wdrożeniowe, kulturalne, artystyczne i sportowe. Dotychczasowe formy współpracy międzyuczelnianej, takie jak np. TASK, będą rozszerzone na wszystkich członków klastra na zasadach określonych w odrębnych umowach.

Klaster Uczelni Województwa Pomorskiego ma pozostawać otwarty na inne instytucje i podmioty, których cele i przedmiot działania są zbieżne z celami klastra. Plany są jeszcze bardziej dalekosiężne – powołanie Bałtyckiej  Metropolii Wiedzy z udziałem uczelni polskich i zagranicznych działających w rejonie Morza Bałtyckiego.

Komitetem sterującym Klastrem Uczelni Województwa Pomorskiego jest Rada Rektorów Województwa Pomorskiego.

SYGNATARIUSZE
? Komendant – rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz  
? Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku
prof. dr hab. n. med. Janusz Moryś                                     
? Rektor Akademii Morskiej w Gdyni  
prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz                               
? Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku   
prof. dr hab. Bogdan Kułakowski                                       
? Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku   
dr hab. Roman Drozd, prof AP
? Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku   
prof. Ludmiła Ostrogórska                                                   
? Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku  
dr hab. Tadeusz Huciński                       
? Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego
ks. dr hab. Jacek Bramorski                                                
? Rektor Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk     
? Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek                  
? Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie
ks. mgr lic. Antoni Bączkowski  

Podpisanie listu intencyjnego
w sprawie udziału uczelni wyższych województwa pomorskiego w tworzeniu Pomorskiej Metropolii Wiedzy, 14 maja, czwartek, godz. 12.15, Politechnika Gdańska, nowy gmach Wydziału ETI, parter, audytorium NE2 (sala 012), ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gdańsk Wrzeszcz.

Konferencja prasowa
po podpisaniu listu intencyjnego, nowy gmach Wydziału ETI, parter, sala 005 (przylegająca do sali konferencji).

 

Źródło Politechnika Gdańska. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts