Wiadomości branżowe

Wspólne osiedla ? bezpieczne osiedla

Firma Rossmann jest partnerem łódzkiego projektu „Wspólne osiedla”.

Jest to kampania społeczna promująca filozofię Community Policing oraz inicjatywy społeczne podejmowane w ramach Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”. Umożliwia partnerską współpracę mieszkańców, policji i innych służb miejskich poprzez aktywne zaangażowanie ludzi i instytucji w rozwiązywanie problemów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa. Community Policing to filozofia policji społecznej. Opiera się na założeniu, że skuteczne zwalczanie przestępczości i antyspołecznych zachowań wymaga bliskiej współpracy Policji z członkami społeczności lokalnej. Rządowy program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” podkreśla konieczność zapewnienia „mechanizmów stałej współpracy Policji, administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych, ludzi aktywnych, aby poprawić bezpieczeństwo”.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na danym terenie poprzez określanie i rozwiązywanie problemów związanych z patologią i przestępczością, zakłócaniem porządku publicznego oraz poprawa jakości życia w województwie łódzkim.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej www.wspolneosiedla.pl

Źródło Rossmann SDP Sp. z o.o.. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts