Wiadomości branżowe

Chris Laszlo w Warszawie

Jak odnosić sukces gospodarczy będąc jednocześnie odpowiedzialnym społecznie? Jak pogodzić korzyści akcjonariuszy i interesariuszy? Jak interesariusze mogą współtworzyć wartość akcjonariuszy? Na te i inne pytania dotyczące zrównoważonego rozwoju odpowie Chris Laszlo, autor książki „Firma zrównoważonego rozwoju. Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych”. Forum Odpowiedzialnego Biznesu i BRE Bank mają przyjemność zaprosić na spotkanie z okazji opublikowania książki na polskim rynku, które odbędzie się 24 listopada br. w Warszawie.

"Książka ta napisana z myślą o świecie biznesu, poszerzona o praktyczne przykłady, udowadnia, że odseparowany od biznesu, zrównoważony rozwój jest tylko strategią "dobrego samopoczucia". W naszym kraju ciągle niewiele jest polskojęzycznych publikacji poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu. Ta pozycja będzie dla czytelników i czytelniczek ciekawym i aktualnym przewodnikiem po świecie CSR i zrównoważonego rozwoju" – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezes FOB.

Książka "Firma zrównoważonego rozwoju" wskazuje innowacyjne podejście do wyzwania, jakim jest łączenie odpowiedzialności firmy wobec społeczeństwa i środowiska z osiąganiem zysku przez organizację. Autor wskazuje, że jedyny model zrównoważonego biznesu to ten, który łączy wartość akcjonariuszy oraz pozostałych interesariuszy. Książka zapełnia lukę pomiędzy tradycyjnym modelem wartości akcjonariuszy a bardziej aktualnymi podejściami, które podkreślają rosnące oczekiwania pozostałych interesariuszy i istotę społecznej odpowiedzialności firmy.

Zaangażowanie BRE Banku w promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu jest w moim odczuciu zupełnie zrozumiałe. W obliczu konsekwencji niedawnych wydarzeń na światowych rynkach finansowych, jednym z największych wyzwań stojących przed nami w najbliższych latach jest niewątpliwie prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny.”– mówi Mariusz Grendowicz, prezes zarządu BRE Banku. „Odpowiedzialny, czyli taki, który opiera się na budowaniu trwałych relacji, uwzględniających potrzeby całego otoczenia biznesowego, przy zachowaniu uczciwości, szacunku i wzajemnego zaufania. Dlatego właśnie chcemy promować takie publikacje, jak „Firma zrównoważonego rozwoju” i wspólnie z jej autorem Chrisem Laszlo oraz wybitnymi specjalistami z dziedziny CSR propagować praktyczne aspekty prowadzenia działań społecznie odpowiedzialnych”– dodaje Grendowicz.

Spotkanie z okazji publikacji książki na polskim rynku odbędzie się 24 listopada 2008, w godzinach 14.00-17.00, w Hotelu Polonia Palace, w Alejach Jerozolimskich 45, w Warszawie.

Agenda spotkania:

  • Wprowadzenie – Mariusz Grendowicz / prezes zarządu BRE Banku
  • The Suistainable Company. How to do well by doing good / Chris Laszlo, Ph.D.
  • Dyskusja: „Firma zrównoważonego rozwoju – czy można budować trwałą wartość poprzez działania społeczne i ekologiczne?”
<p>Uczestnicy: </p> <ul> <li>Mariusz Grendowicz / prezes zarządu BRE Banku SA</li> <li>Chris Laszlo, Ph.D. / autor ksiażki &bdquo;Firma zr&oacute;wnoważonego rozwoju. Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efekt&oacute;w społecznych i ekologicznych&rdquo;</li> <li>dr Bolesław Rok / Forum Odpowiedzialnego Biznesu</li> <li>prof Witold Orłowski / Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, wsp&oacute;łzałożyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE</li> <li>Mateusz Gaczyński / zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki</li> </ul> <p>Moderatorem dyskusji będzie Roman Jamiołkowski / BRE Bank<br /><br />Polskie wydanie książki &quot;Firma zr&oacute;wnoważonego rozwoju&quot; możliwe jest dzięki wsp&oacute;łpracy: BRE Banku SA, PricewaterhouseCoopers, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Global Compact Network Poland, UNDP, Wydawnictwo Studio Emka</p><img class="addthis_shareable" itemprop="thumbnailUrl" border='0' src="https://biuroprasowe.netpr.pl/prstats.po?p=110477" /><!--more--><div style="netPR-footer">Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl</div>

Similar Posts