Wiadomości branżowe

Rynek mieszkaniowy w Warszawie po pierwszym półroczu 2008 (Kazimierz Kirejczyk, prezes REAS)

W pierwszym półroczu 2008 wprowadzono na rynek 7,6 tys. mieszkań, czyli ok. dwóch trzecich liczby mieszkań wprowadzonych do sprzedaży w analogicznym okresie 2007 roku. Liczba mieszkań w ofercie na koniec kwartału wyniosła ponad 15 tys. mieszkań, co stanowi wyraźny wzrost (o 15%) w porównaniu z wielkością oferty na koniec I kwartału. Jest to liczba zbliżona do wielkości całkowitej rocznej produkcji mieszkaniowej z rekordowego 2007 roku. Rok wcześniej, w II kwartale 2007, w ofercie znajdowało się ok. 8,8 tys. mieszkań. 

Ceny ofertowe w segmencie mieszkań w II kwartale 2008 przekroczyły 9,1 tys. PLN/mkw. Zmiana w ciągu ostatniego kwartału wyniosła ok. 2% i była niższa niż w poprzednim kwartale. Jest to zmiana na tyle niewielka, że można mówić o dalszej stabilizacji cen ofertowych, zwłaszcza jeżeli uwzględni się obecne tempo inflacji. W skali 12 miesięcy (II kw. 2008/II kw. 2007) wzrost cen w ofercie wyniósł ok. 7%, choć przeciętna cena mieszkań wprowadzonych na rynek w II kwartale 2008 była wyższa od cen z II kwartału 2007 o ok. 11%.  

Porównując wskaźniki cen należy jednak pamiętać o dość powszechnym stosowaniu różnych ulg, bonusów czy obniżek. Orientacyjnie można szacować, że ceny transakcyjne są o ok. 400-800 PLN/mkw. niższe od cen ofertowych, co stanowi ok. 4,5-9% cen. Uwzględniając to zjawisko należałoby zatem raczej mówić o łagodnej korekcie cenowej.  

Wskaźniki sprzedaży na rynku warszawskim są nadal dość zadawalające. Na koniec I kwartału 2008 na rynku dostępnych było jedynie ok. 500 gotowych mieszkań (w zakończonych inwestycjach), co stanowi zaledwie ok. 3% mieszkań planowanych do oddania przez deweloperów w 2008 roku. Warto jednak odnotować, że liczba ta stopniowo rośnie w kolejnych kwartałach. Tempo sprzedaży w II kwartale 2008 było rekordowo niskie: łączną liczbę sprzedanych mieszkań można szacować na ok. 2 000 mieszkań.

Można prognozować, że pomimo odpływu nabywców spekulacyjnych i oczekiwania na korzystniejszą ofertę przez część pozostałych kupujących, tempo sprzedaży w drugiej połowie roku nie zmaleje, a nawet nieco zwiększy się pod koniec roku. Będzie to spowodowane pojawieniem się na rynku nowej oferty mieszkań, bardziej dostosowanej do potrzeb potencjalnych nabywców.

Źródło REAS. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts