ENERGA w Global Compact

Spółka ENERGA-OPERATOR została członkiem programu ONZ Global Compact. Do tego prestiżowego grona przyjmowane są firmy propagujące zasady odpowiedzialności społecznej biznesu. Global Compact to program Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego uczestnicy zobowiązują się do przyjęcia, stosowania i propagowania, we wszystkich sferach działalności, dziesięciu fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. W programie uczestniczy około 2 tysięcy partnerów z około 90 krajów. Na polskiej liście uczestników (www.globalcompact.org.pl) znajdują się m.in. takie firmy, jak: PKN Orlen, TP SA, PKO Inwestycje, Shell Polska, Nestle Polska, Danone Polska, ABB Polska. Global Compact jest inicjatywą Kofi Annana, poprzedniego Sekretarza Generalnego ONZ, który w 1999 r. zaapelował do świata biznesu, aby stosował się do najważniejszych reguł z zakresu praw człowieka, standardów pracy i środowiska naturalnego. Istotą programu jest przeświadczenie, że tak prowadzona działalność biznesowa pomoże sprostać wyzwaniom stawianym światowej gospodarce przez globalizację.
<p><strong>Polityka r&oacute;wnych szans&nbsp;</strong></p> <p>W ramach wdrażania &quot;Polityki r&oacute;wnych szans&quot; sp&oacute;łka ENERGA-OPERATOR rozpoczęła działania, dzięki kt&oacute;rym firma stanie się miejscem przyjaznym kobietom w ciąży i matkom małych dzieci. </p>  <p>Pierwszym krokiem była ankieta adresowana do kobiet zatrudnionych w sp&oacute;łce. Pytane były o oczekiwania wobec firmy, kt&oacute;rych spełnienie pomogłoby godzić im rolę matki i pracownicy. Wyniki ankiety z odpowiedziami na pytania o elastyczne godziny pracy, przyczyny trudnego powrotu do pracy z urlopu macierzyńskiego czy gł&oacute;wne trudności związane z opieką nad małym dzieckiem, posłużą władzom sp&oacute;łki do stworzenia takiego systemu pracy, kt&oacute;ry pomoże kobietom wypełniać bez zbędnego stresu obie role. </p>  <p><strong>Odpowiedzialnie i w harmonii z naturą </strong></p>  <p>Wypełniając misję społecznej odpowiedzialności biznesu ENERGA-OPERATOR SA wspiera działania, kt&oacute;rych celem jest upowszechnianie wiedzy na temat proekologicznych zachowań, bezpieczeństwa w codziennym życiu oraz racjonalnego korzystania z energii elektrycznej. </p>  <ul><li>Sp&oacute;łka   co roku organizuje akcje edukacyjne na temat właściwego korzystania z   energii elektrycznej i niesienia pierwszej pomocy. Jedna z nich to mobilna <strong>&quot;Akademia Jarzenia&quot;</strong> - edukacyjny   TIR z salą wykładową, kt&oacute;ry odwiedził szkoły w r&oacute;żnych miejscowościach   Polski, propagując wśr&oacute;d uczni&oacute;w wiedzę na temat energii elektrycznej,   urządzeń energetycznych oraz ratownictwa medycznego. </li></ul> <p>ENERGA-OPERATOR duży nacisk kładzie na edukację związaną z poprawą bezpieczeństwa w codziennym życiu. Dlatego włącza się w akcje propagujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym (rozdawanie kamizelek odblaskowych dla kierowc&oacute;w, pieszych i rowerzyst&oacute;w). Regularnie wspiera też instytucje ratujące życie ludzi (zakup respirator&oacute;w i innego sprzętu intensywnej terapii dla szpitali, karetek wodnych dla WOPR i policji). </p>  <ul><li>Od   kilku już lat na stronie internetowej (www.energa.pl) sp&oacute;łka prowadzi   sekcję <strong>&quot;Pozytywna energia&quot;.</strong>   Świat energii elektrycznej przedstawiony jest tam w spos&oacute;b przyjazny i   łatwy do przyswojenia - nie tylko dla najmłodszych. Multimedialne lekcje   oraz materiały edukacyjne to r&oacute;wnież dla rodzic&oacute;w i nauczycieli źr&oacute;dło   wiedzy o bezpiecznym, ale i oszczędnym korzystaniu z energii. Firma   propaguje też racjonalne korzystanie z energii elektrycznej. Z   zamieszczonego na stronie internetowej bezpłatnego poradnika <strong>&quot;Jak oszczędzać energię elektryczną&quot; </strong>można   się dowiedzieć, jak zmniejszyć rachunki za energię elektryczną nie   obniżając komfortu życia. </li></ul>  <ul><li><strong>ENERGA-OPERATOR ogromną   rolę przywiązuje do proekologicznych zachowań.</strong> Dotąd firma   założyła ponad <strong>pięć tysięcy platform pod bocianie gniazda</strong>. Takie   konstrukcje montowane na słupach energetycznych ratują życie tym będącym   pod ochroną ptakom. </li></ul> <p>Ponadto sp&oacute;łka inwestuje w coraz bardziej nowoczesne technologie służące ochronie środowiska. W stanowiskach transformatorowych stosuje zabezpieczenia przed wyciekiem oleju oraz skażeniem gleby i w&oacute;d gruntowych. Sukcesywnie wymienia na bardziej przyjazne środowisku inne elementy infrastruktury sieciowej. Firma należy do Grupy, kt&oacute;ra jest największym w kraju producentem energii ze źr&oacute;deł odnawialnych. </p> <p align="center">&nbsp;***</p> <p><strong>Należąca do Grupy ENERGA</strong> (<a href="http://www.energa-operator.pl/o_firmie.xml" title="ENERGA SA - prąd w domu i dla firm, bezpieczna energia elektryczna dla biznesu i odbiorc&oacute;w indywidualnych">www.energa.pl</a>) <strong>ENERGA-OPERATOR SA </strong>jest jednym z największych w Polsce dystrybutor&oacute;w energii elektrycznej. Sp&oacute;łka działa w p&oacute;łnocnej i środkowej części kraju (na terenach wojew&oacute;dztw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz w części region&oacute;w zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, ł&oacute;dzkiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego). Dostarcza prąd do dom&oacute;w ponad 7 milion&oacute;w Polak&oacute;w (obsługuje ponad 2,4 mln <a href="http://www.energa-operator.pl/klienci_indywidualni.xml" title="energia elektryczna w domu, bezpieczny i pewny prąd dla gospodarstw domowych">odbiorc&oacute;w indywidualnych</a>) oraz dla ponad 200 tys. <a href="http://www.energa-operator.pl/klienci_biznesowi.xml" title="energia elektryczna w firmie, bezpieczny i pewny prąd dla klient&oacute;w instytucjonalnych i biznesowych">klient&oacute;w instytucjonalnych i biznesowych</a> (ok. 17-procentowy udział w rynku dystrybucji energii elektrycznej w Polsce).</p> ENERGA-OPERATOR eksploatuje ponad 150 tys. km linii energetycznych (6,2 tys. km linii wysokiego napięcia, 64,5 tys. km linii średniego napięcia i 82 tys. km linii niskiego napięcia). <img class="addthis_shareable" itemprop="thumbnailUrl" border='0' src="https://biuroprasowe.netpr.pl/prstats.po?p=102096" /><!--more--><div style="netPR-footer">Źródło Grupa ENERGA. Dostarczył netPR.pl</div>
Authors

Related posts

Top