Wiadomości branżowe

20 czerwca – Międzynarodowy Dzień Uchodźcy

Nie mają domu, ani swojego miejsca na ziemi. Nie chodzą do szkoły, a każdego dnia muszą walczyć o życie. Kilkadziesiąt milionów nie może powrócić do domu z powodu prześladowań, dyskryminacji i konfliktów zbrojnych. Dzieci – uchodźcy.

Dane statystyczne zawarte w ostatnim raporcie UNHCR (Global Trends 2007) są alarmujące. Między 2001 a 2005 rokiem obserwowaliśmy spadek liczby uchodźców na świecie, jednak od dwóch lat znów notuje się jej wzrost. Na koniec 2007 roku UNHCR miał pod swoją opieką 11,4 mln uchodźców, a prawie 5 milionami opiekowała się UNRWA (Agenda Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Palestyńskich).  Wśród uchodźców świata Afgańczycy i Irakijczycy stanowią prawie połowę. Ponadto wielu uchodźców pochodzi z Kolumbii, Sudanu, Somalii, Burundi i Demokratycznej Republiki Konga. Największą populację stanowią jednak uchodźcy wewnętrzni, którzy, z powodu działań wojennych lub katastrofy naturalnej, zostali przesiedleni wewnątrz własnego kraju. Na całym świecie żyje ich 51 milionów.

Ponad połowa uchodźców na świecie to dzieci. Są dużo bardziej narażone na przemoc, wykorzystywanie seksualne, głód i choroby. W dramatycznych nieraz okolicznościach dzieci są oddzielane od rodziców, pozostawiane bez opieki. Zagubione w obcym i nieprzyjaznym świecie, gdzie sprawy dorosłych brutalnie przerwały ich dzieciństwo. Dla niektórych dzieci obóz uchodźców jest jedynym miejscem jakie znają.

UNICEF walczy o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim dzieciom, w tym dzieciom mieszkającym w obozach dla uchodźców. Współpracuje z UNHCR, a także z wieloma innymi organizacjami i instytucjami państwowymi, aby zapewnić odpowiednią opiekę medyczną oraz ochronę przed przemocą i wykorzystywaniem. Podstawowym czynnikiem, który umożliwia powrót do normalności, jest edukacja. Szkoła, nawet taka zorganizowana tymczasowo, w obozie dla uchodźców, jest miejscem, gdzie dziecko czuje się bezpiecznie, łatwiej mu mówić o swoich problemach, może spotykać się i bawić z rówieśnikami. Szkoła, w takim przypadku jest nie tylko miejscem nauki, ale również miejscem rehabilitacji, gdzie zapewniania jest pomoc psychologiczna.

Źródło UNICEF Polska. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts