Wiadomości branżowe

Headlines dla Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię

Agencja Headlines rozpoczęła współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Chorych na Hemofilię, przygotowując wydarzenia wokół Światowego Dnia Chorych na Hemofilię, obchodzonego 17 kwietnia.

Działania miały na celu zwrócenie uwagi na sytuację osób dotkniętych hemofilią w Polsce oraz na potrzebę wprowadzenia w naszym kraju standardów europejskich w ich leczeniu. Hemofilia jest chorobą nieznaną szeroko w społeczeństwie, obarczoną wieloma mitami, a sami chorzy są skazani na cierpienie, alienację społeczną i ciągłe zmaganie się z barierami spowodowanymi przez niedostateczne leczenie.

Głównym elementem obchodów Światowego Dnia jest wystawa zdjęć autorstwa Krzysztofa Millera z Agencji Gazeta. Zrealizowany przez niego reportaż pokazuje chorych na hemofilię, którzy mimo codziennej walki z chorobą i jej skutkami – bólem, cierpieniem i kalectwem – starają się cieszyć życiem, realizować swoje pasje i marzenia. Uroczysta inauguracja wystawy odbyła się 17 kwietnia w Budynku Reduty w Warszawie. Obecnie wystawę można oglądać na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Następnie zostanie zaprezentowana na ulicach Łodzi, Wrocławia, Poznania, Szczecinie, Gdańsku i Krakowie.

Zaplanowane na Światowy Dzień Chorych na Hemofilię wydarzenie poprzedziła konferencja prasowa z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów: dr n. med. Jerzego Windygi z Instytutu Transfuzjologii i Hematologii w Warszawie, dr hab. med. Anny Klukowskiej z Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz Briana O’Mahony’ego, prezesa Irlandzkiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię.

Przygotowane działania miały na celu zachęcenie do podjęcia tematu przez dziennikarzy zainteresowanych tematami zdrowotnymi i społecznymi, ale także dotarcie z kluczowymi przekazami do ogółu społeczeństwa.

Źródło Headlines. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts