Wiadomości branżowe

ENERGA mecenasem wydania filmowej kroniki wizyty Jana Pawła II w Trójmieście w 1987 roku

Koncern Energetyczny ENERGA SA jest mecenasem wydania filmu “O nas i za nas” – kroniki wizyty Jana Pawła II w Trójmieście w 1987 roku. Film z niepublikowanymi wcześniej zdjęciami Video Studio Gdańsk trafi do czytelników “Dziennika Bałtyckiego” w postaci 3 płyt VCD w maju br.

“Pielgrzymka Ojca Świętego do Polski w 1987 roku i jego wizyta w Trójmieście była bardzo ważnym wydarzeniem dla mieszkańców Pomorza. Wiele lat po niej powstał film dokumentujący spotkania, homilie i przemówienia Jana Pawła II. Cieszymy się, że Koncern Energetyczny ENERGA SA mógł wspomóc powstanie tego niezwykłego wydawnictwa.”– powiedział Waldemar Bartelik, prezes Zarządu Koncernu Energetycznego ENERGA SA.

Pierwszą wizytę Papieża w Trójmieście zarejestrowały w czerwcu 1987 roku kamery Video Studio Gdańsk. Dokument w przeciwieństwie do relacji realizowanych przez Telewizję Polską nie został poddany cenzurze i dzięki temu wiernie oddaje atmosferę pobytu Jana Pawła II na Pomorzu.

Film zapisany na trzech 1-godzinnych płyt VCD można otrzymać wraz z “Dziennikiem Bałtyckim” z 11, 18 i 25 maja. Pierwsza część dokumentu zawiera relacje ze spotkania Jana Pawła II z ludźmi morza w Gdyni, spotkania z Lechem Wałęsą i jego rodziną oraz spotkania w Katedrze Oliwskiej. Na drugiej płycie znajdą się relacje ze spotkania z młodzieżą na Westerplatte, spotkania z chorymi i służbą zdrowia w Bazylice Mariackiej w Gdańsku oraz z wizyty Papieża pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku. Trzecia część filmu zawiera zapis mszy świętej dla świata pracy na gdańskiej Zaspie.

Obok Koncernu Energetycznego ENERGA SA wydanie filmu wsparły miasta: Gdańsk, Sopot i Gdynia.

 

***

Koncern Energetyczny ENERGA SA (http://www.energa.pl) – największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce i druga firma Pomorza pod względem przychodów wg “Listy 500? Rzeczpospolitej z 20.04.2005 r.

Spółka jest dystrybutorem energii elektrycznej na obszarze północnej i środkowej Polski (obszar 75 tys. km kw. na terenie byłych województw: elbląskiego, gdańskiego, kaliskiego, koszalińskiego, olsztyńskiego, płockiego, słupskiego, toruńskiego).

Głównym przedmiotem działalności spółki jest dystrybucja, przesyłanie i obrót energią elektryczną. ENERGA obsługuje około 2,7 mln odbiorców, jej roczne przychody szacowane są na około 5 mld zł. W koncernie zatrudnionych jest ponad 7,5 tys. osób, dysponuje on majątkiem trwały o wartości około 3 mld zł, a jego udział w rynku energii elektrycznej w Polsce to około 16,1 proc.

Wszystkie oddziały Koncernu Energetycznego ENERGA SA sprzedają około 16 TWh energii rocznie, eksploatują 6,2 tys. km linii wysokiego napięcia, 64,5 tys. km linii średniego napięcia i 82 tys. km linii niskiego napięcia.

Koncern Energetyczny ENERGA SA jest rozproszonym terytorialnie przedsiębiorstwem wielooddziałowym, utworzonym 1 stycznia 2005 r. przez skonsolidowane spółki dystrybucyjne (zakłady energetyczne wchodzące w skład tzw. Grupy G-8) z Elbląga, Gdańska, Kalisza, Koszalina, Olsztyna, Płocka, Słupska oraz Torunia. Konsolidacja została dokonana w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku przejmowanych spółek na spółkę przejmującą (Minister Skarbu Państwa na spółkę przejmującą majątek wyznaczył ENERGĘ Gdańską Kompanię Energetyczną SA) za akcje, które spółka przejmująca wydała akcjonariuszowi spółek przejmowanych.

Źródło ENERGA-Operator. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bitwy Warszawskiej   #Digest Zdrowe   #Reader Digest   #uk