Wiadomości branżowe

Skarb narodów – konkurs wiedzy o USA

[email protected] i Forum Film zapraszają uczniów gimnazjów i szkół średnich do udziału w nowym konkursie wiedzy o USA.  Konkurs towarzyszy polskiej premierze filmu przygodowego “Skarb narodów”. Do wygrania – mnóstwo gadżetów filmowych!  Zadanie konkursowe polega na rozwiązaniu testu wiedzy o USA oraz napisaniu eseju na temat “American dream – nasze fascynacje Ameryką”.

 

W konkursie “Skarb narodów” mogą wziąć udział klasy gimnazjów i ponadgimnazjalnych szkół średnich pod kierunkiem nauczyciela – opiekuna, który dokona zgłoszenia. Nie będą przyjmowane zgłoszenia indywidualne. Do pracy należy załączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy.  Test konkursowy jest testem wielokrotnego wyboru. Esej, będący częścią pracy konkursowej, musi zawierać minimalnie 500, a maksymalnie 800 słów i powinien być przygotowywany wspólnie przez wszystkich uczniów danej klasy. Każda klasa może przesłać jedną pracę konkursową.  Formularz zgłoszeniowy i test opublikowane są na stronach portalu www.interklasa.pl

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą wraz z pracą konkursową do dnia 31 marca 2005 roku na adres:

 

Sekretariat Programu [email protected]

Fundacja Edukacji Ekonomicznej

Al. Jerozolimskie 30, II p.

00-024 Warszawa

 

W konkursie nagrodzone zostaną trzy klasy. Nagrodami są atrakcyjne gadżety związane z filmem “Skarb narodów” dla wszystkich uczestników z danej klasy, upominek-niespodzianka dla nauczyciela – opiekuna grupy oraz [email protected] podkładki pod myszy dla szkolnej pracowni komputerowej. Każda z wyróżnionych klas otrzyma także Dyplom.  Komisja konkursowa wyłoni w terminie do 20 kwietnia 2005 roku trzy prace, których autorzy uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi.

 

Dodatkowe informacje:

Konkurs Wiedzy o USA:

www.interklasa.pl

Film ?Skarb narodów?:

www.forumfilm.com.pl/skarb_narodow/ 

 

Źródło Fundacja – Polski Portal Edukacyjny [email protected] Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Dyrektor Oddzia   #ING   #Lew Spotkanie   #Romuald Chor