Wiadomości branżowe

Białowieża zamyka obchody Roku Żubra

Dziś w siedzibie Dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego odbyła się uroczystość zamknięcia obchodów Roku Żubra. W uroczystości wzięli udział pracownicy Parku, przedstawiciele białowieskich placówek naukowych, władz samorządowych regionu, delegaci instytucji zaangażowanych w obchody Roku Żubra, przedstawiciele współorganizatora i sponsorów obchodów Roku Żubra. Oficjalnym Opiekunem Białowieskich Żubrów jest Bank Pekao SA.

Uroczystość zamykająca obchody Roku Żubra była okazją do podsumowania działań prowadzonych przez organizatorów pod szyldem Roku Żubra i specjalnych wydarzeń, które odbyły się w ramach świętowania roku dedykowanego królowi Puszczy Białowieskiej.

Józef Popiel, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego w swoim wystąpieniu zaprezentował krótki przegląd wydarzeń Roku Żubra i podsumował ich przebieg.

 ?75. rocznica restytucji żubra była wyśmienitą okazją do podkreślenia zasług ludzi, którzy swoje życie poświęcili ochronie tego gatunku. Dla nas ? ludzi puszczy ? była to także możliwość edukacji ekologicznej oraz promocji walorów puszczy i Podlasia.? – powiedział dyrektor Popiel. Dyrektor BPN podkreślał także konieczność szerokiej debaty społecznej nad długoterminową strategią ochrony Puszczy Białowieskiej.

Podsumowując wyniki działań prowadzonych w ramach obchodów Roku Żubra Popiel dodał także, że: ?Zainteresowanie i życzliwość, z jaką spotkały się działania prowadzone w ramach Roku Żubra świadczą o wrażliwości rodaków na zagadnienia związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska. To dobrze wróży przyrodzie polskiej?

Obecna na uroczystościach prof. Simona Kossak podsumowała w krótkim wystąpieniu działania o charakterze naukowym prowadzone na rzecz ochrony żubrów. Zaś o roli współpracy lokalnej administracji z BPN dla rozwoju gospodarczego regionu w swoich wystąpieniach mówili: Wicewojewoda Podlaski Jerzy Półjanowicz, przedstawiciele Starostwa Powiatu Hajnowskiego i Starostwa Mogileńskiego.

Uroczystościom zamknięcia obchodów Roku Żubra towarzyszyły także: koncert białoruskiego artysty Witalija Aksjonowa, występ zespołu folklorystycznego Przepióreczka z Hajnówki, otwarcie wystawy poświeconej restytucji żubra, którą można będzie oglądać w siedzibie Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN już od soboty.

Oficjalne uroczystości zamknął dyrektor Popiel, dziękując wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację obchodów Roku Żubra i zapraszając do aktywnego uczestnictwa w imprezach przygotowywanych w przyszłym roku pod hasłem ?Człowiek i Puszcza?.

W kalendarium obchodów Roku Żubra znalazło się w sumie blisko 40 imprez. Organizatorzy przygotowali w mijającym roku szereg sympozjów, seminariów naukowych, odczytów. Z myślą o miłośnikach przyrody i Puszczy Białowieskiej w Białowieży miały miejsce wystawy fotograficzne, koncerty, spotkania z przyrodnikami i pikniki. Wiele z nich jest trwałym dorobkiem Roku Żubra i nie kończy się wraz z jego zamknięciem.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts