Wiadomości branżowe

Biblioteka Multimedialna [email protected]

Biblioteka Multimedialna [email protected] działa przy Polskim Portalu Edukacyjnym [email protected] Jej celem jest stworzenie kompletnego zbioru edukacyjnych programów multimedialnych dostępnych na polskim rynku i promowanie ich zastosowania w nauczaniu.

W ramach współpracy z Biblioteką Multimedialną [email protected] producenci przekazują bibliotece nieodpłatnie egzemplarze programów posiadających walory edukacyjne. Programy udostępniane są nauczycielom, pedagogom i innym osobom zajmującym się nauczaniem w celu przetestowania ich przydatności w działalności edukacyjnej. Wypożyczający zobowiązani są do opracowania materiałów metodyczno-dydaktycznych wykorzystania tego programu w praktyce edukacyjnej. Mogą one zostać opublikowane na łamach Portalu [email protected] W Katalogu Biblioteki Multimedialnej [email protected] umieszczone są opisy multimedialnych programów edukacyjnych   przekazanych przez producentów do testowania.

”Zapraszamy wszystkich nauczycieli do korzystania z zasobów Biblioteki, która  udostępnia najnowsze rozwiązania edukacyjne oraz umożliwia publikowanie na portalu opracowanych przez siebie materiałów.” – mówi Maria Czechowicz, Bibliotekarz BMI. ”Zapraszamy także do współpracy wszystkich producentów multimedialnych programów posiadających walory edukacyjne – nasza Biblioteka jest wspaniałą formą promocji.” – dodaje Maria Czechowicz.

Informacje dotyczące działalności Biblioteki Multimedialnej [email protected], współpracy z producentami, oraz zasad testowania programów znajdują się na stronie Biblioteki Multimedialnej [email protected] www.interklasa.pl/bmi.

Źródło Fundacja – Polski Portal Edukacyjny [email protected] Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy