Wiadomości branżowe

Dzień Wiosny w Europie – patronat Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski objął patronatem edukacyjny projekt Dzień Wiosny w Europie. 21 marca 2003 roku to bowiem szczególny dzień w europejskich szkołach – dzień, będący kulminacją dyskusji, jaka toczy się w Europie z inicjatywy Konwentu Europejskiego.

Toon Streppel, Dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce, wystosował list do polskich nauczycieli i uczniów.  Toon Streppel zachęca nauczycieli i uczniów z Polski do wzięcia udziału w projekcie Dzień Wiosny.

„Parlament Europejski, doceniając rolę nauczycieli i uczniów w kształtowaniu wizji przyszłej Europy, objął Dzień Wiosny patronatem. Dzień Wiosny połączony jest z konkursem – jako współorganizator konkursu, Parlament Europejski ufunduje dla zwycięskich szkół nagrody.” – napisał w swym liście Toon Streppel i podkreślił, że „W obliczu oczekiwanej integracji Polski z UE, szczególnie ważne jest, aby młodzi ludzie zaangażowali się w dyskusję o przyszłym kształcie Europy, a także poznali rolę Parlamentu Europejskiego. W przyszłym roku po raz pierwszy odbędą się w Polsce bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego, w których wybranych zostanie pięćdziesięciu polskich przedstawicieli. Ci z Was, którzy mają dziś siedemnaście lat, w przyszłym roku będą mogli wziąć udział w wyborach.”

Również Polscy Przedstawiciele w Konwencie Młodych przyłączyli się do organizacji Dnia Wiosny, obejmując to ważne wydarzenie patronatem.

Przypomnijmy, głównym zadaniem \”Dnia Wiosny w Europie\” ma być zwiększenie zaangażowania uczniów i nauczycieli w kształtowanie wizji przyszłej Europy. Organizacją Dnia Wiosny zajmuje się European Schoolnet, w Polsce w przygotowaniu Dnia Wiosny pomaga program [email protected] Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na internetowych stronach projektu – http://futurum.eun.org. W ten sposób polskie szkoły uzyskają możliwość uczestnictwa w europejskich konkursach i wygrania ciekawych nagród. Każda szkoła, która przyśle sprawozdanie ze zorganizowanej przez siebie 21 marca 2003 roku imprezy (może to być dyskusja, spotkanie z ciekawymi gośćmi lub każda inna inicjatywa wg własnego pomysłu) lub wniesie istotny wkład do debaty, otrzyma specjalny certyfikat uczestnictwa.

 Więcej informacji: www.interklasa.pl  

DODATKOWE INFORMACJE:

Program [email protected] powstał, aby przygotować młode pokolenie Polaków do swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Projekt uzyskał poparcie Ministerstwa Edukacji, organizacji rządowych i pozarządowych – wszystkich opcji politycznych, a jego patronami zostały: Telewizja Polska S.A., Polskie Radio, oraz Gazeta Wyborcza. [email protected] pomaga między innymi w wyposażeniu szkół w sprzęt komputerowy, ułatwia szkołom dostęp do Internetu, organizuje szkolenia dla nauczycieli oraz stymuluje tworzenie zasobów edukacyjnych w Sieci, czemu służy powołany do życia w ramach programu [email protected] projekt Polskiego Portalu Edukacyjnego www.interklasa.pl. [email protected] promuje także szkoły najlepiej przygotowujące uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, przyznając prestiżowe wyróżnienia Znak Jakości [email protected] Znak Jakości [email protected] potwierdza, że szkoła stała się ośrodkiem wdrażania idei społeczeństwa informacyjnego. Co roku organizowane są Spotkania Partnerów [email protected]  – Patronat nad   uroczystością objął na znak poparcia dla inicjatyw programu [email protected] Przewodniczący Komisji Europejskiej Romano Prodi.

Źródło Fundacja – Polski Portal Edukacyjny [email protected] Dostarczył netPR.pl

Similar Posts