Wiadomości branżowe

Internet w każdej klasie

10 stycznia 2003 w Gimnazjum nr 1 w Józefowie odbyła się uroczystość podsumowania projektu \”Internet w każdej klasie\” – pilotażu technologii PLC, organizowanego przez [email protected]ę oraz firmę Ascom Poland. Opinia Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty potwierdziła, że PLC jest technologią bezpieczną.

Zaproszenie na spotkanie przyjął Henryk Beberok, Zastępca Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz samorządów lokalnych. Obecni byli organizatorzy projektu oraz nauczyciele i dyrektorzy szkół, w których przeprowadzany był pilotaż.

Pilotaż technologii PLC (system Powerline Communications – Internet w gniazdku elektrycznym) przeprowadzony został w trzech szkołach – w Józefowie, Bielsku-Białej oraz Pruszczu Gdańskim. \”Internet w każdej klasie\” to wspólne przedsięwzięcie [email protected], firmy Ascom Poland (urządzenia rozprowadzające sygnał Internetu po sieci elektrycznej) oraz AVC (projektory multimedialne) i Matic (notebooki). Pilotaż miał na celu sprawdzenie bezpieczeństwa technologii PLC oraz możliwości jej zastosowania w dydaktyce.

W szkołach objętych pilotażem zainstalowano po jednym zestawie urządzeń umieszczonych na wózku, który w miarę potrzeb jeździł z klasy do klasy. Dzięki wykorzystaniu technologii PLC (Ascom Poland) dostęp do Internetu możliwy jest w każdym pomieszczeniu – nawet w sali gimnastycznej czy w stołówce!

Koordynator Programu [email protected], senator Grażyna Staniszewska, wyjaśniając przyczyny i historię pilotażu \”Internet w każdej klasie\”, podkreślała, że niezwykle istotne jest, aby Internet i nowoczesne technologie dostępne były w każdej sali lekcyjnej, nie tylko w pracowni informatycznej. Korzystając z doświadczeń USA i krajów Unii Europejskiej powinniśmy stwarzać nauczycielom i uczniom możliwość korzystania z Internetu na każdej lekcji, dlatego każda klasa powinna być podłączona do Sieci. Taką możliwość oferuje technologia PLC.

Krzysztof Święcicki, Dyrektor Wydziału Informatyzacji MENiS, podkreślał nowatorski charakter pilotażu. Zgodził się także z panią senator, że Internet musi wyjść z pracowni informatycznej do innych klas.

Prezes URTiP w swoim wystąpieniu podkreślił osobiste zasługi pani senator Staniszewskiej dla budowania w Polsce społeczeństwa informacyjnego. Prezes Beberok w swoim wystąpieniu przedstawił opinię URTiP na temat bezpieczeństwa technologii PLC. \”Badania nie wykazały żadnych niebezpiecznych, ubocznych wpływów\” – powiedział prezes URTiP, rozwiewając tym samym wątpliwości, jakie niektórzy przedstawiali wobec technologii PLC, zarzucając jej szkodliwą emisję fal elektromagnetycznych. Prezes Beberok dodał, że również Rada Telekomunikacyjna wydała pozytywną opinię na temat technologii PLC.

Pozytywną opinię Instytutu Medycyny Pracy dotyczącą PLC zaprezentował przedstawiciel firmy Ascom Poland, Jacek Miotke. Omówił on przebieg pilotażu oraz możliwości wykorzystania PLC, podkreślając łatwość instalacji i obsługi systemu.

Z przeprowadzonego przez Ascom Poland wśród nauczycieli badania wynika, że z \”wózka multimedialnego\” podłączonego do Internetu najczęściej korzystali na swoich lekcjach nauczyciele przedmiotów humanistycznych. Ankietowani nauczyciele bardzo pozytywnie wyrażali się o technologii PLC.

W Pruszczu Gdańskim na zakończenie pilotażu nauczyciele wraz z uczniami napisali list do Mikołaja, z prośbą o możliwość dalszego korzystania z PLC. Mikołaj – w osobie starostwa powiatu – zakupił zestaw PLC do szkoły. Nad podobnym rozwiązaniem zastanawia się Bielsko-Biała oraz Józefów.

Program [email protected] powstał, aby przygotować młode pokolenie Polaków do swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Projekt uzyskał poparcie Ministerstwa Edukacji, organizacji rządowych i pozarządowych – wszystkich opcji politycznych, a jego patronami zostały: Telewizja Polska S.A., Polskie Radio, oraz Gazeta Wyborcza. [email protected] pomaga między innymi w wyposażeniu szkół w sprzęt komputerowy, ułatwia szkołom dostęp do Internetu, organizuje szkolenia dla nauczycieli oraz stymuluje tworzenie zasobów edukacyjnych w Sieci, czemu służy powołany do życia w ramach programu [email protected] projekt Polskiego Portalu Edukacyjnego www.interklasa.pl. [email protected] promuje także szkoły najlepiej przygotowujące uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, przyznając prestiżowe wyróżnienia Znak Jakości [email protected] Znak Jakości [email protected] potwierdza, że szkoła stała się ośrodkiem wdrażania idei społeczeństwa informacyjnego. Co roku organizowane są Spotkania Partnerów [email protected]  – Patronat nad   uroczystością objął na znak poparcia dla inicjatyw programu [email protected] Przewodniczący Komisji Europejskiej Romano Prodi.

Źródło Fundacja – Polski Portal Edukacyjny [email protected] Dostarczył netPR.pl

Similar Posts