Wiadomości branżowe

Bank PEKAO SA patronem raportu “Nowa Era”

Patronem raportu Nowa Europa – raport z transformacji, w którym zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Dariusza Rosatiego dokonał podsumowania okresu zmian systemowych w 27 krajach Europy Środkowej i Wschodniej, jest Bank Pekao SA. Dzięki zaangażowaniu Banku po raz pierwszy w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy zostanie zaprezentowana sytuacja społeczno-gospodarcza we wszystkich krajach naszego regionu.

Raport Nowa Europa podsumowuje dwanaście lat transformacji gospodarczej w krajach naszego regionu. Przygotowana przez zespół ekonomistów pod kierunkiem prof. Dariusza Rosatiego analiza dokładnie opisuje przebieg i efekt reform gospodarczych w 27 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, porównuje ich sytuację wyjściową, drogę jaką przeszły, oraz ich dzisiejszą sytuację gospodarczą.

Tak szczegółowy i całościowy raport analityczny powstał po raz pierwszy. Został specjalnie przygotowany na coroczne Forum Ekonomiczne w Krynicy, które jest jednym
z najważniejszych spotkań ekonomistów, ludzi biznesu i polityków gospodarczych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zdaniem Marii Wiśniewskiej, Prezes Banku Pekao SA, raport Nowa Europa jest bardzo ważny, ponieważ umożliwia kompleksowe zapoznanie się z aktualnym stanem gospodarek wszystkich krajów regionu, co pomaga lepiej ocenić na tym tle sytuację Polski. Raport jest też interesującym materiałem do rozważań nad nowymi kierunkami wymiany gospodarczej w naszej części Europy. Kraje objęte procesem transformacji społeczno-gospodarczej odzyskują znaczenie, jakie miały dla polskiej gospodarki przed rokiem 1989. Oznacza to, że w warunkach gospodarki rynkowej kraje te dostrzegają swoją wzajemną atrakcyjność – mówi prof. Dariusz Filar. W jego opinii gospodarcze więzi między Polską a Krajami Nadbałtyckimi, Czechami, Słowacją, Węgrami i Słowenią dodatkowo wzmocni proces integracji europejskiej. W dłuższej perspektywie atrakcyjnymi partnerami gospodarczymi Polski mogą się stać również te kraje, które dziś wciąż są na początku transformacji, jak np. Białoruś.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts