Wiadomości branżowe

Bank PEKAO SA ogłasza wstępne założenia strategii sponsoringowej 2003

Bank Pekao SA przeanalizował swoje dotychczasowe działania sponsoringowe w oparciu o najnowsze badania rynkowe. W drugiej połowie 2002 r. oraz w 2003 r. Bank będzie kontynuował wspieranie kultury i sztuki, sportów elitarnych oraz angażował się w przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i działalność charytatywną. Kultura i sztuka, zwłaszcza tzw. kultura

Bank Pekao SA przeanalizował swoje dotychczasowe działania sponsoringowe w oparciu o najnowsze badania rynkowe. W drugiej połowie 2002 r. oraz w 2003 r. Bank będzie kontynuował wspieranie kultury i sztuki, sportów elitarnych oraz angażował się w przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i działalność charytatywną.

Kultura i sztuka, zwłaszcza tzw. kultura wysoka, pozostaje najważniejszym kierunkiem działań sponsorskich Banku Pekao SA. Na ten cel Bank regularnie przeznacza ponad połowę funduszy przewidzianych na sponsoring. Ze względu na wielkość oraz ponad 70-letnią tradycję Bank stawia sobie za cel zachowanie i rozwój polskiej kultury. Wspiera lub wspierał m.in.: Teatr Wielki w Warszawie, Teatr Narodowy, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Indywidualności Muzycznych im. Aleksandra Tansmana, Galerię Sztuki Współczesnej Zachęta czy Łódzkie Spotkania Baletowe.

Pekao SA angażuje się w działalność charytatywną na rzecz dzieci. Zajmuje się tym powołana przez Bank Fundacja im. Mariana Kantona, dla której priorytetem jest pomoc dzieciom i młodzieży, osobom chorym i niepełnosprawnym oraz będącym w skrajnej biedzie. Ze środków Fundacji wspierane są także przedsięwzięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne, popularyzacja nauki i wiedzy, ochrona środowiska oraz upowszechnianie kultury i sportu.

Sam Bank Pekao SA także angażuje się w pomoc najmłodszym. Wspiera Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, regularnie bierze udział w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Pekao SA brało też udział w akcji Góra Grosza Towarzystwa Nasz Dom, w ramach której przez kilka tygodni w szkołach całej Polski dzieci zbierały drobne monety na pomoc rodzinnym domom dziecka. Z pieniędzy tych usypano górę grosza. Zebrano w ten sposób 3 TIR-y pieniędzy przeliczył właśnie Bank Pekao SA. Inną ciekawą akcją była Godzina Tysiąclecia – bardzo wielu bankowców z Pekao SA przekazało wynagrodzenie za ostatnią godzinę przepracowaną w XX wieku na pomoc potrzebującym dzieciom.

W obszarze sportu Pekao SA koncentruje wydatki na tenisie ziemnym, a w szczególności na szczecińskim turnieju Pekao Open. Ponadto Bank wspiera liczne wydarzenia promujące naukę i rozwój gospodarczy.

“Dbamy o to, aby polityka sposoringowa kształtowała wizerunek marki Pekao SA – mówi Marta Konopacka, dyrektor Biur Public Relations Banku Pekao SA. – Kultura i sztuka ma podkreślać tradycję oraz stabilność naszej instytucji. Sport sygnalizuje natomiast dynamizm i determinację w realizacji celów, dzięki którym jesteśmy wiodącym Bankiem w Polsce. Działań charytatywnych nie chcemy zbyt intensywnie nagłaśniać. Są one natomiast bardzo istotne dla naszych pracowników. Pomagają nam wszystkim identyfikować się z instytucją, w której pracujemy.”

Raport Sponsoring Monitor 2001/2002 zauważa, że konsumenci mają niską świadomość korzyści płynących ze sponsoringu. Jest to związane z małą intensywnością działań informacyjnych towarzyszących finansowaniu przedsięwzięć. Uczestnicy poszczególnych imprez często nie zdają sobie sprawy z tego, że bez wsparcia darczyńców dane wydarzenie nie mogłoby się w ogóle odbyć lub wstęp na nie byłby bardzo drogi.

“Badania, które analizowaliśmy, zwracają uwagę na brak powszechnej wiedzy o korzyściach płynących ze wspierania różnych projektów przez sponsorów” – mówi Piotr Dmowski zajmujący się w Banku Pekao SA sponsoringiem – Chcemy więc, aby w naszym przypadku poszczególne projekty sponsoringowe były dobrze przemyślane i tworzyły w sumie spójną całość. Dlatego konsekwentnie realizujemy naszą politykę sponsorską angażując się jedynie w wybrane dziedziny kultury, nauki i sportu.”

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy